Slovenská verzia

Košík

Nákupní košík
je prázdný.

Přejít na košík

Zásady ochrany osobních údajů

 


Zásady ochrany osobních údajů

společnosti MADEL CZ, spol. s r.o., které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

MADEL CZ, spol. s r.o. se sídlem Říčanská 13, 635 00 Brno, IČ 60725834 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.


ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT

MADEL CZ, spol. s r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.


PRÁVO NA INFORMACE

Vaším právem je požádat MADEL CZ, spol. s r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

AKTUALIZACE ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.  


NÁMITKY

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7


PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.


PRÁVO NA VÝMAZ

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data budou znepřístupněna uživatelům a jejich zpracování do budoucna bude omezeno.


KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email brno@madel.cz nebo na sídlo naší společnosti:

MADEL CZ, spol. s r.o.
Říčanská 13
635 00 Brno


WEBOVÉ STRÁNKY - SOUBORY PROTOKOLŮ

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

Vaše IP Adresa

Otevíraná stránka našeho webu

Kód odpovědi http

Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

SOUBORY COOKIE

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl.

Souhlas s ukládáním cookies naleznete v dolní části webu.

další informace o Google cookies naleznete zde

https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr


ANALÝZA A STATISTIKY

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb Google Analytics. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.


ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA EMAIL

V případě, že máte zájem od MADEL CZ, spol. s r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. MADEL CZ, spol. s r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od MADEL CZ, spol. s r.o.  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.


Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak MADEL CZ, spol. s r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁZNAMY ČINNOSTÍ O ZPRACOVÁNÍ


ESHOP

OBJEDNÁVKA Z ESHOPU

Poznámka k záznamu: V případě, že na našem webu www.drogerie.cz učiníte objednávku zboží, budeme o vás evidovat osobní údaje za účelem vyřízení objednávky zboží. V případě, že Vám bude zboží doručováno přes dopravní společnost, budou Vaše osobní údaje předány smluvní přepravní společnosti. Chceme zkvalitňovat náš zákaznický vztah vůči Vám, proto jsme zapojeni do služby Ověřeno zákazníky od Heureky, které budou předány některé Vaše osobní údaje za účelem zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem.

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení objednávky na základě plnění smlouvy a dodání zboží

Doba zpracování

2 roky

Příjemci

dopravní společnost

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let

Příjemci

účetní společnost

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

informovat stávající zákazníky o aktuálnosti sortimentu a akčních nabídkách, zvalitňovat zákaznický vztah

Doba zpracování

časově neomezeně

Zpracovatelé

marketingová agentura


SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NEWSLETTERU

Poznámka k záznamu: Pokud si přejete zasílat novinky a speciální akce ohledně nabízeného zboží, budeme vám je zasílat na základě udělení vašeho souhlasu.

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zasílání novinek a akcí na eshopu www.drogerie.cz

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

marketingová agentura


CHAT NA ESHOPU

Poznámka k záznamu: Pokud vstoupíte na náš eshop, máte k dispozici online technickou podporu formou chatu, která slouží pro zodpovězení dotazů ohledně sortimentu, technických záležitostí, případně další informací spojených výlučně se zboží  a objednáním zboží. V rámci chatu evidujeme některé osobní údaje, které však nevyužíváme pro žádné další marketingové aktivity.

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Prohlížené webové stránky (Osobní údaj), Rozlišení obrazovky (Osobní údaj), Typ prohlížeče (Osobní údaj), Typ zařízení (Osobní údaj)

Účel zpracování

technická podpora pro zákazníky

Doba zpracování

3 měsíce

Zpracovatelé

marketingová agentura


ODBĚRATELÉ

KONTAKT ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Poznámka k záznamu: V případě, že naši společnost kontaktujete prostřednictvím emailu, telefonu či sociálních sítí, budeme takto předané informace zpracovávat na základě oprávněného zájmu a za účelem zpětného kontaktu, případně pro další činnosti vyplývající z požadavků klienta.

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

zpětný kontakt se zákazníkem, vyřízení jeho požadavkůOBJEDNÁVKA PŘIJATÁ A DODÁVKA ZBOŽÍ

Poznámka k záznamu: V případě, že u naší společnosti objednáte zboží emailem či telefonicky, budeme evidovat nezbytné osobní údaje uvedené na objednávce za účelem vyřízení objednávky. V případě, že Vám bude zboží doručováno prostřednictvím smluvního přepravce, budou Vaše osobní údaje předány této přepravní společnosti. V případě úhrady objednávky bankovním převodem budeme evidovat číslo Vašeho bankovního účtu.

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení a dodání zboží na základě přijaté objednávky

Doba zpracování

2 roky

Příjemci

dopravní společnost

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let

Příjemci

účetní společnost


POPTÁVKA PŘIJATÁ/NABÍDKA VYDANÁ A CENOVÁ KALKULACE

Poznámka k záznamu: V případě, že u naší společnosti poptáváte zboží, budeme evidovat některé Vaše osobní údaje uvedené na přijaté poptávce za účelem zpracování nabídky a cenové kalkulace, která slouží jako podklad pro případné plnění smlouvy (na základě závazné objednávky zboží).

Právní titul

Plnění smlouvy, oprávněný zájem

Osobní údaje

Adresa, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

evidence poptávky, vyhotovení nabídky a kalkulace

Doba zpracování

2 roky


SMLOUVA S ODBĚRATELEM

Poznámka k záznamu: V případě uzavření obchodní smlouvy o spolupráci je nezbytné zpracovávat identifikační údaje osob pro plnění smlouvy. Na smlouvě se mohou vyskytnout i údaje dotčených osob, kontaktní údaje pro obchodní a technické záležitosti a identifikace statutárních orgánů.

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

uzavření obchodní spolupráce

Doba zpracování

po dobu trvání smluvní spolupráce


DODAVATELÉ

SMLOUVA S DODAVATELEM

Poznámka k záznamu: V případě uzavření dodavatelské smlouvy o spolupráci je nezbytné zpracovávat identifikační údaje osob pro plnění smlouvy a pro zajištění kontaktu mezi dodavatelem a odběratelem. Na smlouvě se mohou vyskytnout i údaje dotčených osob, kontaktní údaje pro obchodní a technické záležitosti a identifikace statutárních orgánů. Dále jsou údaje předávány smluvní účetní společnosti.

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

realizace smlouvy, identifikace osob

Doba zpracování

po dobu trvání smluvní spolupráce

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), IČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let

Příjemci

účetní společnostPŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email brno@madel.cz nebo na sídlo naší společnosti:

MADEL CZ, spol. s r.o.
Říčanská 13
635 00 Brno

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 30. května 2018.

 

Články

Provozovatel

MADEL CZ, spol. s r.o.
Říčanská 13
635 00 Brno

IČO: 60725834
DIČ: CZ60725834

Tel.: 511 145 749, 734 671 390

E-mail, HOT-LINE

Akce a novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

© 2018 MADEL CZ, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.